EESTI KEELESIN ENGLISHFRANCAIS


EKSEMPELPROSJEKT

Norsk laftehus, kjelleretasje er bygd delvis i stavlaft.
Produsent: EstNor

Språk: norsk (estisk/engelsk/fransk/tysk/…)
Format: pdf (dwg)
Vanlig målestokk 1:100/A4 (A3)
Standardtegninger: sider 1-9
Produksjonstegninger for tømmerdeler: sider 10-12

1. KJELLER

2. 1 ETG


3. LOFT


4. SNITT er med mål som er viktige for kunden (høyde av rom, og høyde på dører og vinduer). Gesimshøyde og monehøyde er også med på norske prosjekter.  


5.-6. FASADER er med mål som er viktige for produsenten.

7.-8. 3D

9. 3D KONSTRUKJONER

10. GRUNNMUR


11. 1 ETG BYA

12. BRA

13.-15. BILDER AV VEGG forenkler produksjonen av konstruksjoner i laft eller stavlaft. 
Man kan i tillegg bestille katalogtegninger.
Nærmere beskrivelse finner man under menyene: enkel tegning og realistisk tegning.

 AT HOME OÜTel + 372 51 43 565 Fax +372 64 64 959 Valdeku 9-2, 11621 Tallinn